Modellering af vektorbårne sygdomme

i de nordiske lande